گزارش تصویری تجلیل از مقام علمی و ادبی استاد محمد روشن

آئین اهدای جایزه ادبیات و دستور زبان فارسی فرض پور ماچیانی با تجلیل از مقام علمی و ادبی استاد محمد روشن چهره ماندگار ادبیات فارسی ایران عصر امروز در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم الانبیا رشت برگزار شد.

آئین اهدای جایزه ادبیات و دستور زبان فارسی فرض پور ماچیانی با تجلیل از مقام علمی و ادبی استاد محمد روشن چهره ماندگار ادبیات فارسی ایران عصر امروز در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم الانبیا رشت برگزار شد.

Share