گزارش تصویری برپایی نمایشگاه مدرسه در صد سال اخیر در رشت

نمایشگاه مدرسه در صد سال اخیر به روایت اسناد و تصاویر در نگارخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان افتتاح شد.

نمایشگاه مدرسه در صد سال اخیر به روایت اسناد و تصاویر در نگارخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان افتتاح شد.

Share