گزارش تصویری برپایی ایستگاه سلامت زنان در باغ محتشم رشت

به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان توسط انجمن علمی دانشجویی مامایی رشت “ایستگاه سلامت زنان” با انجام خدماتی چون مشاوره و خدمات مامایی، مشاوره سلامت روان، غربالگری قندخون و فشارخون، ارائه کارتهای تخفیف غربالگری زنان و فروش انواع کتاب با تخفیف در پارک قدس(باغ محتشم) برپا شده و تا ۵ عصر روز جمعه ادامه دارد.

به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان توسط انجمن علمی دانشجویی مامایی رشت “ایستگاه سلامت زنان” با انجام خدماتی چون مشاوره و خدمات مامایی، مشاوره سلامت روان، غربالگری قندخون و فشارخون، ارائه کارتهای تخفیف غربالگری زنان و فروش انواع کتاب با تخفیف در پارک قدس(باغ محتشم) برپا شده و تا ۵ عصر روز جمعه ادامه دارد.

Share