نقش زندگی روی دیوار به روایت تصویر

در اقدامی جالب با ابتکار شهرداری آستارا دیوارها و فضای شهر آستارا توسط هنرمندان نقاش زیباسازی شد.

در اقدامی جالب با ابتکار شهرداری آستارا دیوارها و فضای شهر آستارا توسط هنرمندان نقاش زیباسازی شد.

 

Share