معرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان قطب سلولی و درمانی شمال کشور

هشتمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا در سالن اجلاس ریاست دانشگاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح امروز(شنبه)؛ هشتمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا در سالن اجلاس ریاست دانشگاه برگزار شد.

معرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان قطب سلولی و درمانی شمال کشور و دانشکده پرستاری و پیراپزشکی شرق گیلان به عنوان متولی پذیرش دانشجو در رشته دکترای تخصصی علوم سلولی و کاربردی، از مصوبات این جلسه بود.

همچنین مسوولیت پیگیری و اجرای تبدیل مرکز آموزشی و درمانی پورسینا به یک مرکز جنرال(با عنایت به دستور و موافقت وزارت بهداشت) متفقا به عهده معاونین  آموزشی، درمانی و توسعه مدیریت و منابع  قرار گرفت.

سپس رییس واحد پردیس بین الملل انزلی گزارشی از وضعیت”مالی(عدم استقلال مالی واحد پردیس انزلی)، تشکیلات و پرسنلی”حوزه خود به شورا ارائه کرد.

Share