مدیر صندوق کار آفرینی امید استان گیلان معارفه شد

با حضور همتی مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر امور استانهای صندوق کارآفرینی امید کشور آیین تودیع و معارفه مدیر صندوق کار آفرینی امید استان گیلان برگزار شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز با حضور همتی مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر امور استانهای صندوق کارآفرینی امید کشور آیین تودیع و معارفه مدیر صندوق کار آفرینی امید استان گیلان برگزار شد

مرتضی شهبازی با حکم دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور بعنوان سرپرست صندوق استان گیلان منصوب و از زحمات دکتر نادر شیرکوند در این پست قدردانی شد.

گفتنی است آنطور که گفته شده، شیرکوند برای شرکت در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران از سمت خود استعفا داده است.

Share