لایحه‌ بازگشایی مسیر بلوار اصفهان به فاز ۲ معلم به شورای شهر رشت ارسال شد

شهرداری رشت به منظور ایجاد شرایط رفاه برای شهروندان و کاهش بار ترافیکی یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای درون شهری و ایجاد زیرساخت‌های توسعه و درآمد پایدار با استفاده از منابع مالی نوین و بخش خصوصی، لایحه‌ای جهت بازگشایی مسیر بلوار کوچکی را به شورای شهر فرستاد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صد و سیزدهمین جلسه شورای شهر رشت عصر روز شنبه با حضور اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه، شهرداری رشت به منظور ایجاد شرایط رفاه برای شهروندان و کاهش بار ترافیکی یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای درون شهری و ایجاد زیرساخت‌های توسعه و درآمد پایدار با استفاده از منابع مالی نوین و بخش خصوصی، لایحه‌ای جهت بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان گلسار به فاز ۲ معلم را به شورای شهر فرستاد.

مسیر فوق به طول تقریبی ۲.۱ کیلومتر و با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۷ میلیارد تومان برآورد شده که تأمین مالی آن به صورت ۱۰۰ درصد و به صورت قرارداد epcf در مدت ۲۱ ماه انجام می‌شود و بازپرداخت اصل و سود این پروژه از محل وصول عوارض و درآمدهای آتی حوزه پروژه می‌باشد که بعد از اجرای مسیر مستهلک می‌شود.

Share