طرح ملی مسکن در بهبود بازار بی‌تاثیر است | مجلس از دولت و وزارت راه توقع تولید مسکن را ندارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس از دولت و وزارت راه و شهرسازی توقع تولید مسکن را ندارد، بلکه ما می خواهیم که وزارتخانه زمینه حضور بخش خصوصی در بازار تولید مسکن را فراهم کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عملکرد دولت در اجرای طرح ملی مسکن، گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی در حدود یک سال پایانی عمر خود تازه به دنبال اجرای طرح تولید انبوه مسکن است، آن هم نه به میزان مورد نیاز کشور، بلکه تنها ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید خواهد شد.

دولت به جای تولید سالانه ۸۰۰ هزار واحد تنها به دنبال تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور سالانه به حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا زوج های جوان و متقاضیان اصلی صاحب مسکن شوند، اما دولت تنها به دنبال تولید سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور است.

طرح ملی مسکن تأثیر مثبتی در بازار مسکن نخواهد داشت

وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن تأثیر مثبتی در بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اگر بپذیریم که دولت در یک سال آینده، سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی می سازد، باز هم وزارت راه حدود ۶۰۰ هزار واحد از برنامه عقب خواهد ماند.

مجلس از دولت و وزارت راه و شهرسازی توقع تولید مسکن را ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مجلس از دولت و وزارت راه و شهرسازی توقع تولید مسکن را ندارد، بلکه ما می خواهیم که وزارتخانه زمینه حضور بخش خصوصی در بازار تولید مسکن را فراهم کند.

دولت باید تمرکز خود را در ارائه زمین دولتی به سازندگان بگذارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی، زمین سهم برجسته ای در قیمت تمام شده بازار مسکن دارد و سازندگان توان تأمین زمین و تولید مسکن را ندارند، بنابر این دولت باید تمرکز خود را در عرصه ارائه زمین دولتی به سازندگان بگذارد.

Share