جزئیات واگذاری ورزشگاه‌های عضدی و سردار جنگل رشت به بخش خصوصی

محمدحسین جواندل، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در خصوص واگذاری دو ورزشگاه عضدی و سردار جنگل رشت به بخش خصوصی نیز به دیارمیرزا گفت: این دو ورزشگاه از طریق مزاید به آقای «کمیل رسولی» واگذار شده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدحسین جواندل، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در گفتگو با دیارمیرزا اظهار داشت: براساس ماده ۵ قانون الحاق ٢ و ٨٨، ۱۵۶ ورزشگاه و سالن ورزشی استان گیلان برای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده گذاشته شد که از این تعداد ۶۳ ورزشگاه و سالن ورزشی به بخش خصوصی واگذار شد و مابقی آنها به دلیل برنده نشدن فردی در مزایده در مراحل بعدی و با انجام مزایده واگذار خواهند شد.

جواندل در خصوص واگذاری دو ورزشگاه عضدی و سردار جنگل رشت به بخش خصوصی نیز به دیارمیرزا گفت: این دو ورزشگاه از طریق مزاید به آقای «کمیل رسولی» واگذار شده است و از امروز (چهارشنبه اول آبان ‌ماه) توسط ایشان بهره‌برداری می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: ورزشگاه عضدی رشت با مبلغی بیش ۱۷ میلیون تومان و ورزشگاه سردار جنگل با مبلغی بیش از ۱۲ میلیون تومان بصورت سه ساله به آقای رسولی واگذار شد.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان گیلان در خصوص وضعیت ورزشگاه تختی انزلی نیز گفت: این ورزشگاه در مزایده برنده‌ای نداشت و در مزایده‌های آتی به بخش خصوصی داده می‌شود.

جواندل با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان باید قانوناً تمامی سالن‌ها و ورزشگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: به‌غیر از پایگاه‌های قهرمانی و سالن‌ها و ورزشگاه‌های در دست احداث و تعمیر، سایر سالن‌ها و ورزشگاه‌ها باید از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود.

Share