انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماسال و سرپرست دانشکده بهداشت رشت

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماسال و همچنین سرپرست دانشکده بهداشت رشت را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نسیبه یوسفیان به عنوان  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال منصوب شد.

پیش از این، دکتر آریا امیدوار  این مسوولیت را برعهده داشت.

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مهدی شیرزاد سیبنی را به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت رشت منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این، دکتر فردین مهرابیان این مسوولیت را برعهده داشت.

 

Share