گزارش تصویری گردهمایی شهرداران و روسای شهرهای استان گیلان

صبح امروز، گردهمایی شهرداران و روسای اسلامی شهر های استان گیلان به ریاست ارسلان زارع، استاندار گیلان و حضور جمعی از مسئولین برگزار شد.

صبح امروز، گردهمایی شهرداران و روسای اسلامی شهرهای استان گیلان به ریاست ارسلان زارع، استاندار گیلان و حضور جمعی از مسئولین برگزار شد.

Share