گزارش تصویری جلسه علنی شورای شهر رشت

یک‌صد و دهمین جلسه علنی شورای شهر رشت در ساختمان جلسات شورا و با غیبت سه تن از اعضای شورا عصر روز چهارشنبه برگزار شد.

یک‌صد و دهمین جلسه علنی شورای شهر رشت در ساختمان جلسات شورا و با غیبت سه تن از اعضای شورا عصر روز چهارشنبه برگزار شد.

Share