گزارش تصویری جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح روز پنج شنبه در دانشکده پزشکی رشت برگزار شد.

مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح روز پنج شنبه در دانشکده پزشکی رشت برگزار شد.

Share