گزارش تصویری اول مهر در دبستان استثنایی دکتر خزائلی

صبح امروز، ۳۱ شهریور ماه همزمان با فرارسیدن آغاز سال تحصیلی ۹۸_۹۹، جشن اول ابتدایی با حضور کودکان و خانواده هایشان در دبستان استثنایی دکتر خرائلی در ناحیه ۲ رشت برگزار شد.

صبح امروز، ۳۱ شهریور ماه همزمان با فرارسیدن آغاز سال تحصیلی ۹۸_۹۹، جشن اول ابتدایی با حضور کودکان و خانواده هایشان در دبستان استثنایی دکتر خزائلی در ناحیه ۲ رشت برگزار شد.

Share