کاهش تولید و برداشت زیتون در رودبار | شیوع آفت مگس زیتون در باغات قدیمی

مسعود الماسی با اشاره به اینکه آفت مگس زیتون در باغات استان گیلان شیوع پیدا کرده است، گفت: با توجه به اینکه امسال آفت مگس زیتون به مراتب بیشتر از سال های گذشته بود ولی با تمهیداتی که صورت گرفت و روش‌های مبارزاتی توانستیم جمعیت مگس زیتون را کنترل کنیم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا در مورد علت کاهش برداشت زیتون، اظهار کرد: سال گذشته ۲۱ هزار تن زیتون از باغات برداشت شد اما امسال این میزان به ۱۷ هزار تن کاهش یابد.

آفت مگس زیتون در باغات گیلان شیوع پیدا کرده است | جمعیت مگس زیتون را کنترل کردیم

مسعود الماسی با اشاره به اینکه آفت مگس زیتون در باغات شیوع پیدا کرده است، گفت: با توجه به اینکه امسال آفت مگس زیتون به مراتب بیشتر از سال های گذشته بود ولی با تمهیداتی که صورت گرفت و روش‌های مبارزاتی توانستیم جمعیت مگس زیتون را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مگس زیتون بیشتر در باغات قدیمی تجمع دارند، تصریح کرد: با همکاری بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، مردم را به مبارزه با مگس زیتون فراخوان کردیم و خوشبختانه مردم پای کار بودند و به خوبی از محصولات خود محافظت کردند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به اینکه مگس زیتون ۳ الی ۴ درصد بر محصولات تاثیر می گذارد، افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود که ۴۰ الی ۴۵ درصد از محصولات، روغن زیتون داشته باشیم.

متوسط تولید زیتون ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار است

الماسی با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات زیتون در گیلان ۸ هزار و ۹۰۰ هکتار است، گفت: امسال سعی کردیم که توسعه زمین‌های باغی را فراهم کنیم و زمین‌های جدید همگی مجهز به آبیاری تحت فشار قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۲۱ هزار بهره‌بردار در حوزه زیتون داریم، گفت: متوسط تولید زیتون امسال ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بود و همچنین رکورد بالاترین برداشت نیز ۸ تن در هکتار بوده که در باغاتی که اصول درست باغداری از دیدگاه مهندسی را رعایت کردند به دست آمده است.

Share