واکنش حیاتی به تیتر “انگلیس نشسته بر اره برگزیت”

واقعا از دوستان رسانه ای عجیب است که ندانند من خبر را نمی نویسم.» او ادامه داده که هیچ وقت در عمرش حرف بی ادبی نزده است و در برابر خواندن آن خبر اختیاری نداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدرضا حیاتی گوینده قدیمی اخبار سیما در واکنش به خبر جنجالی که با صدای او از تلویزیون پخش شد و انتقادهای زیادی به همراه داشت به خبرآنلاین گفت: «راستش من خبر را برای اولین بار در دستگاه اتوکیو دیدم ولی به عنوان اخبارگو چاره دیگری هم نداشتم چون ما اختیاری در این زمینه نداریم.

وی افزود: ولی برایم جالب بود که یکی از رسانه ها مقاله تندی هم علیه من نوشته بود. واقعا از دوستان رسانه ای عجیب است که ندانند من خبر را نمی نویسم.» او ادامه داده که هیچ وقت در عمرش حرف بی ادبی نزده است و در برابر خواندن آن خبر اختیاری نداشته است.

Share