نظم و انضباط اداری پیش نیاز اجرا و ارتقاء برنامه های زندانبانی نوین است

رضا محمدی اصل در بازدید از زندان مرکزی رشت ، نظم و انظباط اداری را پیشنیاز اجرا و ارتقاء برنامه های زندانبانی نوین دانست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا محمدی اصل در بازدید از زندان مرکزی رشت، نظم و انظباط اداری را پیشنیاز اجرا و ارتقاء برنامه های زندانبانی نوین دانست.

در این بازدید محمدی اصل ضمن بازدید از اماکن و برنامه های زندانبانی، بر توجه به منابع انسانی بعنوان مهمترین سرمایه در ارتقاء برنامه های زندانبانی تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به نقش مهم کارکنان، توجه به نیازهای آنان را از مهمترین اولویت های خود بر شمرد و گفت: کارکنان در صف اول اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی هستند با این ویژگی که  در زندان با انسانها مواجه هستیم با ماشین و دستگاه سرو کار نداریم هرنوع تغییری در رفتار با زندانیان می تواند واکنش  آنان را ایجاد نماید و این نکته، شرایط زندان را  کاملا متفاوت می سازد. این مدیریت و روابط  انسانی در زندان است که می تواند در اجرای برنامه ها کمک کننده باشد.

شایان ذکراست در این بازدید دستوراتی در خصوص بهسازی آسایشگاه پرسنل وظیفه و کادر حوزه بهداشت و درمان صادر شد.

Share