نسبت بیمه شده به مستمری‌بگیر در تامین اجتماعی گیلان در پائین ترین سطح کشور است

با توجه به تعداد ۱۲۹۱۴۶ نفر مستمری بگیر، نسبت پشتیبانی استان گیلان (بیمه شده به مستمری بگیر) با ۳/۲ در پائین ترین سطح کشور می‌باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در پایان مردادماه سالجاری به ۴۱۶۷۵۵ نفر رسید.

براساس این گزارش با توجه به تعداد ۱۲۹۱۴۶ نفر مستمری بگیر، نسبت پشتیبانی استان (بیمه شده به مستمری بگیر) با ۳/۲ در پائین ترین سطح کشور است که عوامل بیرونی متعددی از جمله سالمندترین استان کشور بودن، مهاجرپذیری بعد از بازنشستگی، رشد فزاینده بازنشستگی های سخت و زیان آور، پیش از موعد و … در گیلان، بالابودن امید به زندگی بدلیل شرایط آب و هوائی و … در این شاخص اثرگذار می‌باشند.

وجود بیش از ۷۴۸۰۰ کارگاه دارای پرونده مطالباتی، ۸۸۰۰۴ نفر بازنشسته، ۶۹۰۰ ازکارافتاده، ۳۴۲۴۲ بازمانده، ۸۶۷۱ مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۵۳۳۶ بیمه شده گروه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۲۶۴۰۲ زن خانه دار، ۷۹۷ مددجو در کنار بیمه شدگان گروههای بزرگی همچون مشاغل آزاد، اختیاری، رانندگان و کارگران ساختمانی از آمار ارائه شده در این گزارش می‌باشد.

خاطرنشان میسازد براساس نمونه های آماری موجود، تعداد مستمری بگیران تحت پوشش تاکنون (اواسط مهرماه) در مرز ۱۳۰ هزار نفر قرار دارد.

Share