مدارس در کنار آموزش دانش و مفاهیم، فرصت بازی و کودکی را برای دانش‌آموزان فراهم کنند

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان گفت: مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت همواره باید واجد فضایی مملو از شادی و نشاط باشد تا برای دانش آموزان، در کنار یادگیری دانش و مفاهیم، فرصت بازی و کودکی کردن را در تعامل با همسالان، فراهم کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نرگس دستیار در جلسه هم اندیشی سرگروههای آموزشی اظهار داشت: تحول در نظام آموزشی مدرسه به منظور تطابق با تغییرات سریع و پیچیده امروز یکی از نیاز های مهم و اساسی آموزش و پرورش است و از آنجایی که بنیان آموزش و پرورش هر کشوری دوره ابتدایی است بنابراین تمامی برنامه ریزی ها و نگاه ها به این حوزه باید تخصصی و علمی باشد.

وی با بیان این که برنامه درسی ملی، سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام آموزشی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزشی و پرورش تعیین می کند، خاطرنشان کرد: همه برنامه ها و فعالیت های دوره ابتدایی باید منطبق و برگرفته از برنامه درس ملی باشد و سرگروه های آموزشی با مطالعه دقیق برنامه درسی و اتخاذ تصمیمات مناسب درباره ابعاد مختلف ساحت های تربیتی تلاش کنند.

معاون آموزش ابتدایی استان با تاکید بر ایجاد فرصت های متنوع یادگیری تصریح کرد: مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت همواره باید واجد فضایی مملو از شادی و نشاط باشد تا برای دانش آموزان، در کنار یادگیری دانش و مفاهیم، فرصت بازی و کودکی کردن را در تعامل با همسالان، فراهم سازد و در این میان معلمان با خلاقیت و توانمندی های خود مفاهیم و مهارت های اساسی مورد نیاز زندگی را در قالب روش های نوین بازی و یادگیری و برنامه های تکالیف مهارت محور مهیا سازند.

دستیار تشکیل کار گروه تخصصی بررسی روند پیشرفت تحصیلی در مناطق و استان ها را از دیگر وظایف مهم گروه های آموزشی و تکنولوژی برشمرد و تصریح کرد: ما به دنبال آموزش با کیفیت و مطلوب هستیم، بنابراین یکی از مزیت های تشکیل این گونه نشست ها بررسی موانع و شناسایی چالش ها، به منظور تعیین راهکارهای عملی مناسب جهت ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.

Share