روزی که بازیکنان تیم‌ملی به اشتباه ۶۰ کیلومتر خط مقدم را رد کردند!

ما ایستادیم یک جناب سروان بود که از راننده ما پرسید داری کجا می روی!؟ او هم پاسخ داد دارم می روم خط مقدم جبهه را به بچه های تیم ملی نشان بدهم! گفت دوست عزیز من،شما ۶۰ کیلومتر از خط مقدم هم رد شده اید!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در ایام جنگ تحمیلی بازیکنان تیم‌ملی به جبهه‌ها سر زدند تا به رزمنده‌ها روحیه بدهند.

سفر بازیکنان تیم ملی به جهبه های جنگ در سال ۶۰ کلی اتفاق جالب داشت. حمید درخشان امروز یکی از این خاطرات را تعریف کرد. او در برنامه سلام صبح بخیر گفت: «قرار شد ما توری بگذاریم و به جبهه ها سر بزنیم و به رزمنده ها روحیه بدهیم تا آنها احساس کنند ما هم کنارشان هستیم و به آنها دلگرمی بدهیم. قرار شد سوار اتوبوسی شویم و خط اول جبهه را ببینیم. قرار شد ما را خیلی نزدیک نکنند. ما هم سوار اتوبوس معمولی شرکت واحد شدیم و با بچه ها صحبت می کردیم که دیدیم راننده دارد همینطوری برای خودش می رود، گفتیم آخر چرا نمی رسد؟ ۴۰، ۵۰ دقیقه یک ساعت می رفتیم ولی نمی رسیدیم. ناگهان دیدیم از روبرو تویوتا وانت استتار شده دارد می آید و چراغ می زند. ما ایستادیم یک جناب سروان بود که از راننده ما پرسید داری کجا می روی!؟ او هم پاسخ داد دارم می روم خط مقدم جبهه را به بچه های تیم ملی نشان بدهم! گفت دوست عزیز من،شما ۶۰ کیلومتر از خط مقدم هم رد شده اید! دور بزنید! وقتی او دور زد به او می گفتیم تا جایی که می توانی گاز بده که ما دوباره به ایران برگردیم.»

Share