برخورد قطار رشت با عابر پیاده

۸ صبح امروز ۲۹ مهر ماه ماه ۹۸ طی تماسی با مرکز اورژانس ۱۱۵ برخورد قطار با عابر پیاده در پلیس راه سراوان به سنگر نرسیده به سه راه شهرستان به اورژانس اطلاع داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانش آموز ۱۶ ساله در ریل قطار در پلیس راه سراوان به سنگر مصدوم و راهی بیمارستان شد.

۸ صبح امروز ۲۹ مهر ماه ماه ۹۸ طی تماسی با مرکز اورژانس ۱۱۵ برخورد قطار با عابر پیاده در پلیس راه سراوان به سنگر نرسیده به سه راه شهرستان به اورژانس اطلاع داده شد.

بلافاصله پس از دریافت این گزارش تیم فوریتهای پزشکی پایگاه سنگر به محل اعزام و مصدوم دانش آموز پسر ۱۶ ساله بود که دچار ضربه به سر شده بود.

پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی توسط تکنسین های حاضر در صحنه به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد.

Share