بازدید سرزده معاون دادستان نظامی گیلان از کلانتری و پاسگاه های سطح استان

معاون دادستان نظامی استان گیلان به صورت سرزده از تعدادی از کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان های لنگرود، انزلی و صومعه سرا بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  معاون دادستان نظامی استان گیلان به صورت سرزده از تعدادی از کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان های لنگرود، انزلی و صومعه سرا بازدید کرد. حسین اسماعیل زاده در این بازدیدها جرایم شایع در کلانتری ها و پاسگاه ها را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین پرونده های موجود را مورد بررسی قرار داد و به صورت چهره به چهره با مراجعین گفت و گو کرد.

در ادامه این بازدید قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی گیلان، تحت نظرگاه های این اماکن انتظامی را از نظر وضعیت ظاهری و امکانات رفاهی و تغذیه مورد بازرسی قرار داد.

لازم به ذکر است نمایندگان سازمان قضایی گیلان هر هفته مجموعه فرماندهی انتظامی یکی از شهرستان های استان گیلان را مورد بازرسی قرار می دهد و ضمن ملاقات چهره به چهره با مراجعین و بازبینی پرونده های قضایی، آموزش های قضایی و حقوقی و آموزش های مخصوص ضابطین نظامی را در قالب قانون آئین دادرسی کیفری برای رؤسا و جانشین کلانتری و پاسگاه ها و سایر کارکنان برگزار می کند.

Share