آخرین خبرها از بازگشایی خیابان اقتصاد؛ اختلاف نظر بر سر مسیر سعدی به شریعتی!

عبدالهی بازگشایی خیابان اقتصاد را داری اهمیت فراوانی در اقتصاد بازار مرکزی و شهر رشت دانست و اظهار داشت: در جلسه قبل مقرر شد تا در کمیته ای متشکل از افراد خبره و کارشناس و با حضور افرادی از راهنمایی و رانندگی، سناریوهای مختلف برای بازگشایی این مسیر بررسی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون ترافیک شورا با حضور رییس، اعضا، مشاورین کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار شد.

رییس کمیسیون ترافیک شورای اسلامی شهر رشت، بازگشایی خیابان اقتصاد را داری اهمیت فراوانی در اقتصاد بازار مرکزی و شهر رشت دانست و اظهار داشت: در جلسه قبل مقرر شد تا در کمیته ای متشکل از افراد خبره و کارشناس و با حضور افرادی از راهنمایی و رانندگی، سناریوهای مختلف برای بازگشایی این مسیر بررسی شود تا در این جلسه کمیسیون بر اساس بررسی جزییات و نظر نهایی که در کمیته فنی اعلام و تصمیم گیری شود ولی متاسفانه این جلسه برگزار نشد. در حال حاضر بین کارشناسان اختلاف نظری بین هدایت مسیر خودروها از سمت سعدی به شریعتی یا از شریعتی به سعدی وجود دارد که این اختلاف نظر در کمیته فنی با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی باید رفع گردد.

حامد عبدالهی با اشاره به میزان بار ترافیکی در خیابان شریعتی رشت تصریح نمود: سابق بر این در ابتدای خیابان شریعتی ماموری برای جلوگیری از ورود خودروهای شخصی به این خیابان وجود داشت ولی متاسفانه با عدم حضور مامورین مربوطه و نظارت بر این امر، بار ترافیکی در این خیابان افزایش یافت.

فرامرز جمشیدپور معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت، بازگشایی خیابان اقتصاد را دارای اهمیت دانست و افزود: برای بازگشایی این مسیر پارکینگی که در این منطقه قرار دارد برای تاکسی های مستقر در آن منطقه در نظر گرفته شده است. استفاده از این پارکینگ نقش بسزایی در بهبود شرایط ترافیک در این طرح دارد. اقدامات لازم برای استفاده از این پاکینگ انجام شد و در حال حاضر منتظر نظر کارشناسی واحد املاک شهرداری رشت هستیم تا اقدامات بعدی به فوریت انجام گردد.

در ادامه جلسه کارشناسان و مشاوران، سناریوهای مختلف برای بازگشایی و نحوه حرکت خودروها را در خیابان اقتصاد و همچنین خیابان های اطراف ارائه کردند.

Share