یوسف نیرویی شهردار شهر تاریخی ماسوله شد

در جلسه شورای شهر ماسوله از بین هفت گزینه مطرح شده یوسف نیرویی کاندیدای انتخابات شورای شهر فومن به عنوان شهردار جدید ماسوله انتخاب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یوسف نیرویی با ۳ رای موافق شورای شهر ماسوله به عنوان شهردار شهر تاریخی ماسوله انتخاب شد.

در جلسه شورای شهر ماسوله از بین هفت گزینه مطرح شده یوسف نیرویی کاندیدای انتخابات شورای شهر فومن به عنوان شهردار جدید ماسوله انتخاب شد.

نیرویی عضو سازمان نظام مهندسی بوده و فارغ التحصیل ارشد سازه است.

اکبر پورخوش‌سعادت، بهزادخورسندی۴محمد‌جواد خوش‌حرف، سیدسینا میری‌نرگسی و سعید یحیی‌زاده ازدیگر گزینه های تصدی این سمت بودند.

گفتنی است پس از استعفای حسن آقاجانی شهردار سابق ماسوله به دلیل حضور در انتخابات، شهرداری ماسوله با سرپرستی یحیی زاده اداره می شد.

شورای شهر ماسوله ۵ عضو دارد.

Share