گزارش تصویری عزاداری مردم رشت در تاسوعای حسینی

همزمان با تاسوعای حسینی مردم رشت با برپایی دستجات عزاداری در سوگ سالار شهیدان و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند.

همزمان با تاسوعای حسینی مردم رشت با برپایی دستجات عزاداری در سوگ سالار شهیدان و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند.

Share