گزارش تصویری سوگواری عزاداران حسینی در روستای آبکنار

سوگواری عزاداران حسینی در روستای آبکنار به رسم هر ساله برگزار شد.

سوگواری عزاداران حسینی در روستای آبکنار به رسم هر ساله برگزار شد.

Share