مرگ دلخراش کارگر ساختمانی در آستانه اشرفیه

پیرمردی هنگام کار روی سقف شیروانی ساختمانی ۳ طبقه در آستانه اشرفیه سقوط کرد و در دم جان باخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پیرمردی هنگام کار روی سقف شیروانی ساختمانی ۳ طبقه در آستانه اشرفیه سقوط کرد و در دم جان باخت.

این پیرمرد هنگام تعویض حلب های شیروانی یک آپارتمان۳ طبقه در شهر آستانه اشرفیه به علت پوسیده بودن چوب های سقف شیروانی سقوط کرد و در دم جان باخت.

این کارگر ساختمانی بعلت ضربه مغزی جان باخت.

Share