مثال رشت «آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی» نشود!

این که کاردار آلمان در میان این همه شهرداران شهرهای بزرگ و کوچک شهر رشت را انتخاب کرده یا به ارتباطات خوب جناب حاج محمدی برمی گردد یا علاقه ایشان به نمایش های این چنینی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هرچند در شرایط فعلی به دلیل تحریم های ناجوانمردانه ای که دولت آمریکا تحمیل کرده است حتی رئیس جمهور در دیدار با آنگلا مرکل  نیز نمی تواند قول بازگشت سرمایه گذاران آلمانی را به کشور بدهد اما دیدار کاردار آلمان با شهردار رشت حتی اگر منتج به نتیجه نیز نشود، می تواند یک نمایش جذاب به حساب آید. این که کاردار آلمان در میان این همه شهرداران شهرهای بزرگ و کوچک شهر رشت را انتخاب کرده یا به ارتباطات خوب جناب حاج محمدی برمی گردد یا علاقه ایشان به نمایش های این چنینی! خود جناب کاردار نیز در این دیدار گفته است که  بازدید از رشت به من نشان داد که باید با اعتماد به نفس و امیدواری بیشتر گام برداریم!

مشخص نیست شهردار رشت برای پذیرایی از جناب کاردار چه اقداماتی را ترتیب داده است. وقتی کاردار وارد ساختمان شهرداری در میدان گیل شد، شهردار دستور جمع آوری آهن های اطراف ساختمان را صادر کرده است؟ آسفالت های همیشه خراب شهر را پوشانده است؟ او را با آسانسور همیشه خراب شهرداری به اتاق خود رهنمون کرده و حفظ ظاهر برای مهمان خارجی ما داشته است؟

به کاردار سفارتی که می خواهد سرمایه گذارانش را به این شهر معرفی کند یادآوری کرده است که تامین اجتماعی همیشه حساب شهرداری را به دلیل بد حسابی می بندد و اینجا شهری است که کارکنانش حقوق خود را چند ماه به یک بار دریافت می کنند؟

آن چه روابط عمومی شهرداری رشت درباره این دیدار نوشته، پیشنهاد کاردار سفارت  برای دیدار دیگر همکارانش از این شهر بود. حالا اگر قرار نیست سرمایه گذاری نیز وارد رشت شود لااقل با بعضی اقدامات شهر رشت برای همین مسافران خارجی نیز زیبا به نظر برسد،بدون چاله و چوله ها! بدون آب گرفتگی ها! چیزی داشته باشیم که آن مثال رشتی ها نشود که آفتابه لگن هفت دست،شام و نهار هیچی»!  همین آبرو را نیز حفظ نکنیم شهردار رشت دیگر چه چیزی برای عرضه دارد جزء این که روابط عمومی شهردار رشت به اشتباه در پیج اینستاگرام شهرداری او را ناصر حاج فدرال خطاب کند؟!

Share