قرارداد همکاری مشترک بین دانشگاه گیلان و دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان منعقد شد

دانشگاه گیلان و دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان در باکو قرارداد همکاری مشترک امضا کردند. این قرار داد همکاری در دیدار «احمد رضی» رئیس دانشگاه گیلان و «ولایت، ولی اف» رئیس دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان به امضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دانشگاه گیلان و دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان در باکو قرارداد همکاری مشترک امضا کردند.

این قرار داد همکاری در دیدار «احمد رضی» رئیس دانشگاه گیلان و «ولایت، ولی اف» رئیس دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان به امضا رسید.

در این دیدار «ولایت، ولی اف» ضمن ارائه اطلاعات کامل درباره دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان از همکاری با دانشگاه گیلان ابراز خرسندی کرد.

رئیس دانشگاه گیلان نیز در این دیدار با اعلام اینکه در دانشگاه گیلان ۶۰۰ استاد مشغول تدریس و ۱۷ هزار دانشجو در ۱۰ دانشکده در حال تحصیل هستند نسبت به همکاری با دانشگاه فنی جمهوری آذربایجان ابراز علاقه نمود.

Share