سوگواری و اقامه نماز عاشورا در بقعه امین السلطان غریب بنده(ع) رضوانشهر

مراسم سوگواری و اقامه نماز روز عاشورا در بقعه متبرکه سید امین السلطان غریب بنده(ع) رضوانشهر برگزار شد.

مراسم سوگواری و اقامه نماز روز عاشورا در بقعه متبرکه سید امین السلطان غریب بنده(ع) رضوانشهر برگزار شد.

Share