رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر امیررضا کریمی آذری عضو هیأت علمی گروه معماری به سمت رئیس دانشکده هنر و معماری منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر امیررضا کریمی آذری عضو هیأت علمی گروه معماری به سمت رئیس دانشکده هنر و معماری منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر نورالدین عظیمی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی عهده دار این مسئولیت بود که با توجه به بازنشستگی وی، دکتر کریمی آذری به این سمت منصوب شد.

Share