دلیل بایکوت پیوندی در شورایعالی هلال‌احمر؛ به تذکرات بی‌توجه بود!

بازرس شورای عالی هلال احمر گفت: از چندی پیش تذاکرات مکرری درباره وضعیت بخش‌های اقتصادی هلال احمر به رئیس جمعیت هلال دادیم اما وی اعتنایی به آنها نداشت و اکثریت اعضای شورایعالی هلال با ادامه این شرایط در جلسات ماهانه شرکت نخواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد حسین صوفی اظهار کرد: شورای عالی هلال‌احمر بالاترین رکن جمعیت هلال احمر است و تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاستگذاری‌ها در این شورا انجام می‌شود که اعضای آن عبارتند از: نماینده ولى فقیه، نمایندگان رئیس جمهور، اعضاى منتخب شورا و بازرسان جمعیت که ماهانه جلسات شورایعالی هلال احمر برگزار می‌شود و روز دوشنبه نیز این جلسه برگزار شد اما اکثریت اعضای در این جلسه شرکت نکردند.

وی در این باره توضیح داد: با توجه به اتفاقات اخیر در جمعیت هلال‌احمر و در پی تذاکرات و توصیه‌های مکرر به رئیس جمعیت هلال احمر و البته عدم توجه پیوندی به تذاکرات مطرح شده، اکثریت اعضای شورایعالی در این جلسه شرکت نکردند و این پیام و تذکری به رئیس جمعیت هلال احمر بود.

صوفی ادامه داد: در چند هفته گذشته توصیه‌ها و تذکراتی به پیوندی داده شده است که این تذکرات مربوط می‌شود به بخش‌های تابع جمعیت هلال احمر از جمله شرکت سرمایه‌گذار و کارخانجات و… اما متاسفانه وی تابع سیاستگذاری‌ها ، تذکرات و توصیه‌ها نبوده و عدم حضور برخی اعضا اقدام اعتراضی به عملکرد پیوندی بوده چرا که اعضای شورایعالی به فرایند مدیریت پیوندی در هلال احمر معترض هستند.

بازرس شورایعالی جمعیت هلال احمر افزود: از زمانی که فرجی مدیر تدارکات سازمان پزشکی هلال احمر احضار و بازداشت شد، روند تذکرات آغاز شد و در واقع بازداشت یکی از مدیران هلال احمر ضعف شورایعالی هلال احمر بوده چرا که نتوانسته‌ایم این موضوع را رصد کنیم.

صوفی گفت: علت اصلی عدم حضور برخی از اعضای شورایعالی هلال احمر عدم توجه پیوندی به تذکرات مطرح شده بوده و در نهایت بازداشت فرجی مدیر تدارکات پزشکی هلال احمر بوده است.

وی همچنین در ارتباط با اخبار مرتبط با مفاسد اقتصادی رئیس جمعیت هلال احمر گفت: از زمانی که پیوندی به دادسرا احضار شده، بنده با وی ملاقاتی نداشتم و از جزئیات احضار وی بی اطلاع هستم و صحبتی نکردم. اما باید به این نکته اشاره کنم بنده به عنوان بازرس نامه‌های متعددی در ارتباط با بخش‌های مرتبط هلال احمر به پیوندی ارسال کردم و تاکید داشتم که به این موارد رسیدگی شود اما وی اعتنایی به این نامه‌ها نداشت.

بازرس شورایعالی هلال احمر همچنین در ارتباط با تغییرات در هلال احمر و برکناری رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: واقعیت این است که این موضوع از اختیارات ریاست جمهوری است و چنانچه نیاز باشد ما این درخواست را به ریاست جمهوری اعلام خواهیم داد.

صوفی گفت: در صورتی که شرایط هلال احمر به همین منوال باشد و تغییری نکند توجیه ندارد که در جلسات بعدی هلال احمر شرکت کنیم و اگر اصلاحاتی نشود برخی از اعضای شورایعالی حضور در جلسات هلال احمر را بایکوت خواهند کرد.

Share