درخواست «سلطان الغائبین شورا» از دادستانی برای بررسی علت غیبت اعضای شورا

عبداللهی با بیان اینکه از رسانه‌ها انتظار داریم که دراین‌باره و عدم حضور همکاران شورایی مطالبه گری کنند، گفت: رسانه‌ها موضوع سلب عضویت بنده و حجت جذب را از شورای شهرستان رشت مدام در رسانه‌ها منعکس می‌کردند و این در حالی است که فرمانداری با شفافیت دراین‌باره اعلام نظرکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه علنی شورای رشت به علت عدم حضور برخی از اعضای شورا و به حدنصاب نرسیدن غیررسمی برگزار شد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه لوایح متعددی در رشت معطل‌مانده است، اظهار کرد: از دستگاه‌های ناظر از جمله فرمانداری، استانداری، سازمان بازرسی و دادستانی رشت انتظار دارم به وضعیت فعلی ورود کنند.

حامد عبداللهی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار خواستار امنیت روانی و آرامش است، افزود: حدود یک ماه است که جلسات شورای رشت معطل‌مانده و باید مشخص شود که برخی همکاران شورایی به دنبال چه چیزی هستند.

وی با بیان اینکه از رسانه‌ها انتظار داریم که دراین‌باره و عدم حضور همکاران شورایی مطالبه گری کنند، گفت: رسانه‌ها موضوع سلب عضویت بنده و حجت جذب را از شورای شهرستان رشت مدام در رسانه‌ها منعکس می‌کردند و این در حالی است که فرمانداری با شفافیت دراین‌باره اعلام نظرکرده است.

عبداللهی با اشاره به اینکه باید تکلیف شهر و شهروندان مشخص شود، بیان کرد: اگر واقعاً به دنبال شفافیت و اتاق شیشه‌ای هستیم باید در تمامی مباحث این‌گونه عمل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اسماعیل حاجی پور تمام توان خود را برای خدمت به رشت به کار گرفته است افزود: اگر حاجی پور به دنبال انجام میز خدمت است به دنبال خدمت است و قصد ندارد چنانچه برخی از انتظاراتش برآورده نشود از برگزاری میز خدمت منصرف شود.

اظهارات عبدالهی در حالی صورت می گیرد که او در ۴۶ درصد جلسات برگزار شده سال ۹۷ غیبت داشته است و همچنین به دلیل غیبتهای متوالی عضویت او در شورای شهرستان رشت سلب شده است.

Share