دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای شهر رشت منصوب شد

سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت با حفظ سِمَت بعنوان دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت با تعرفه فاطمه شیرزاد، رئیس کمیسیون، سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت با حفظ سِمَت بعنوان دبیر این کمیسیون منصوب گردید.

گفتنی است، سید پیام جعفری نیا بیش از نه سال سابقه فعالیت در حوزه روابط عمومی های مناطق و سازمانهای شهرداری رشت و دو سال سابقه مدیریت در روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت را در کارنامه خود دارد.

Share