تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی و دستجات عزاداری در بندر انزلی

همزمان با شب عاشورا مردم با برپایی دستجات عزاداری در بندر انزلی در سوگ سید و سالار شهید عزاداری کردند.

همزمان با شب عاشورا مردم با برپایی دستجات عزاداری در بندر انزلی در سوگ سید و سالار شهید عزاداری کردند.

Share