از بازگشایی خیابان اقتصاد تا تغییر در زمان برگزاری جلسات شورا

حاجی پور در مورد زمان تشکیل جلسه های شورا نیز اظهار کرد: باتوجه به اینکه برخی اعضا نمی توانند در تمام جلسات روز دوشنبه حضور داشته باشند، جلسه عادی شورای شهر رشت به دوشنبه و چهارشنبه های اول و آخر ماه منتقل می شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکصد و هشتمین جلسه شورای شهر رشت با حضور ۸ عضو شورا برگزار شد.
اسماعیل حاجی پور رئیس شورای شهر رشت با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسه اظهار کرد: قرار بر این بود که تنها نیم ساعت برای آغاز جلسات منتظر اعضای شورا باشیم و پس از آن جلسه را آغاز کنیم.

وی افزود: آقایان رسولی، رمضانپور و زاهد در رشت حضور ندارند اما از ۸ عضو دیگر انتظار می رفت که راس ساعت مقرر در جلسه حضور داشته باشند.

حاجی پور خطاب به حامد عبداللهی گفت: شما رئیس شورای استان هستید و باید بیشتر رعایت کنید.

وی در مورد زمان تشکیل جلسه های شورا نیز اظهار کرد: باتوجه به اینکه برخی اعضا نمی توانند در تمام جلسات روز دوشنبه حضور داشته باشند، جلسه عادی شورای شهر رشت به دوشنبه و چهارشنبه های اول و آخر ماه منتقل می شود.

رئیس شورای شهر رشت ادامه داد: هماهنگی لازم با نیروی انتظامی برای بازگشایی خیابان اقتصاد انجام شده است.

حاجی پور در ادامه گفت: امروز قرار است سرمایه گذار پروژه پارک آبی با حضور شهردار به صحن شورا حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه با بودجه فعلی شهرداری نمی توانیم شهر را آباد کنیم، گفت: هنر ما این است که از حضور سرمایه گذاران استفاده کنیم.

این عضو شورا افزود: اگر با طرح یا لایحه ای مخالف هستیم دز جلسه عنوان کنیم زیرا با ترک جلسه کاری را از پیش نمی برد.

حاجی پور افزود: حجم سرمایه گذاری پروژه پارک آبی بالا است و به کمیسیون های مربوطه ارسال می شود و حتی کمیسیون تلفیق نیز در این مورد برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از همه می خواهم که برای عمران و آبادی رشت سرمایه گذار بیاورند، تصریح کرد: شهر های بزرگ کشور با عوارض شهرداری ساخته نشده اند بلکه با سرمایه گذاری توسعه یافتند.

رئیس شورای شهر رشت در پایان اظهار کرد: همه اعضای شورای شهر رشت یکی هستند و هیچ مشکلی ندارند.

علوی، عبدالهی، ذاکری، جذب، عاقلمنش، علیپور، شیرزاد و حاجی پور اعضای حاضر در این جلسه بودند.

Share