بررسی آماری تعداد جلسات کمیسیونهای پنجگانه شورای شهر رشت

درحالی که برگزاری جلسه انتخاب هیات رئیسه شورا از موعد زمانی خود گذشته است به بررسی آماری تعداد جلسات کمیسیون ها طی یک سال اخیر پرداخته ایم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیست و پنجم مرداد ماه سال ۹۷ جلسه هیات رئیسه شورای شهر رشت برگزار و به‌تبع آن در چهارم شهریور ماه روسای کمیسیونهای پنجگانه شورا نیز مشخص شدند.

درحالی که برگزاری جلسه انتخاب هیات رئیسه شورا از موعد زمانی خود گذشته است به بررسی آماری تعداد جلسات کمیسیون ها طی یک سال اخیر پرداخته ایم.

پیش از این به بررسی میزان حضور اعضای شورا در جلسات پرداختیم (اینجا را بخوانید) اما با بررسی تعداد برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورا نیز به نتایج جالبی می رسیم. در این گزارش آمار سه ماهه تابستان ۹۸ باتوجه به اینکه هنوز گزارشی از سوی دبیرخانه شورا منتشر نشده، مدنظر قرار نگرفته است.

کمیسیون بهداشت و خدمات شهری و محیط زیست: رییس فاطمه شیرزاد، نائب رییس بهراد ذاکری و منشی محمدحسین عاقلمنش

شهریور ماه سه جلسه، مهرماه دو جلسه، آیان سه جلسه، آذر پنج جلسه، دی شش جلسه، بهمن چهار جلسه، اسفند سه جلسه، فروردین بدون جلسه، اردیبهشت چهار جلسه، خرداد چهار جلسه

کمیسیون توسعه و عمران: رییس رضارسولی، نائب رییس حجت جذب و منشی حامد عبداللهی

شهریور ماه سه جلسه، مهرماه سه جلسه، آبان شش جلسه، آذر هشت جلسه، دی هشت جلسه، بهمن هشت جلسه، اسفند ۹ جلسه، فروردین چهار جلسه، اردیبهشت شش جلسه، خرداد ۱۰ جلسه

کمیسیون برنامه و بودجه: رییس حجت جذب، نایب رییس فرهام زاهد و منشی فاطمه شیرزاد

شهریور ماه یک جلسه، مهرماه سه جلسه، آبان چهار جلسه، آذر سه جلسه، دی سه جلسه، بهمن پنج جلسه، اسفند چهار جلسه، فروردین هفت جلسه، اردیبهشت سه جلسه، خرداد دو جلسه

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: رییس محمدحسن عاقلمنش، نائب رییس بهراد ذاکری  و منشی حجت جذب

شهریور ماه دو جلسه، مهرماه سه جلسه، آبان چهار جلسه، آذر دو جلسه، دی چهار جلسه، بهمن چهار جلسه، اسفند چهار جلسه، فروردین بدون جلسه، اردیبهشت چهار جلسه، خرداد پنج جلسه

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: رییس حامد عبداللهی، نائب رییس رضا رسولی و منشی امیرحسین علوی

شهریور بدون جلسه، مهرماه بدون جلسه، آبان یک جلسه، آذر بدون جلسه، دی بدون جلسه، بهمن دو جلسه، اسفند دو جلسه، فروردین بدون جلسه، اردیبهشت بدون جلسه، خرداد بدون جلسه.

در مجموع کمیسیون توسعه و عمران ۶۵ جلسه، کمیسیون برنامه و بودجه ۳۵ جلسه، کمیسیون بهداشت و خدمات شهری و محیط زیست ۳۴ جلسه، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ۳۲جلسه و در پایان کمیسیون حمل و نقل و ترافیک تنها ۵ جلسه برگزار کرده است که این تعداد کم برگزاری به نوعی نشان دهنده بی‌تفاوتی رئیس و اعضای این کمیسیون به مشکلات و مباحث حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر رشت است.

Share