کدام کشور اروپایی در سال ۲۰۱۷ بیشترین ملیت را اعطا کرده است؟

آمارها نشان می دهد که اسپانیا در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲۰۱۶، هشتاد و چهار هزار و ۴۰۰ مورد کمتر شهروندی اعطا کرده است که بیشترین کاهش در میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، بیش از ۸۲۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ شهروندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کسب کرده‌اند.

این آمار در مقایسه با آمارهای سال ۲۰۱۶، ۱۷ درصد کاهش نشان می دهد. در سال ۲۰۱۶، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۹۹۵ هزار مورد شهروندی اعطا کردند.

آمارها نشان می دهد که اسپانیا در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲۰۱۶، هشتاد و چهار هزار و ۴۰۰ مورد کمتر شهروندی اعطا کرده است که بیشترین کاهش در میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.

بر اساس این آمار افرادی که از مراکش به اتحادیه اروپا آمده‌اند بیشتر از دیگر ملیت‌ها توانسته‌اند شهروندی کشورهای عضو اتحادیه را کسب کنند. مراکشی‌ها ۸ درصد کل جمعیتی که در سال ۲۰۱۷ شهروندی اروپا گرفته‌اند را تشکیل می دهند.

یک چهارم افرادی که در سال ۲۰۱۷ شهروندی اتحادیه اروپا را کسب کرده‌اند مراکشی، آلبانیایی، هندی، ترکیه‌ای و پاکستانی بوده‌اند.

Share