پوری‌حسینی از سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شد | داود خانی سرپرست شد

با پذیرش استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از سوی وزیر اقتصاد، داود خانی سرپرست سازمان خصوصی سازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرهاد دژ‌پسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

داود خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی با حفظ سمت از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شده است.

پیش از این، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست سازمان خصوصی سازی را عهده دار بود که استعفایش مورد موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

Share