مدیر مخابرات منطقه گیلان رفتنی شد+ جزئیات

براساس حکم صادر شده از سوی صدری مدیرعامل مخابرات ایران آمویی به عنوان مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران منصوب شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رسول آمویی مدیر مخابرات منطقه گیلان سرانجام رفتنی شد.

آمویی که به دلیل غیربومی بودن، انتصاب او در مخابرات منطقه گیلان با حواشی زیادی رو  به رو بود، در ایام حضور خود در گیلان مدیریت پر فراز و نشیبی پشت سر گذاشت و بنا به اعتقاد برخی از کارشناسان، مخابرات استان در این ایام با عقب ماندگی بسیاری رو به رو شده است.

براساس حکم صادر شده از سوی صدری مدیرعامل مخابرات ایران، آمویی به عنوان مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران منصوب شده است.

از علیرضا پارسایی، معاون پیشین شبکه و فعلی تجاری مخابرات گیلان به عنوان محتمل ترین گزینه برای تصدی بر سرپرستی مخابرات گیلان نام برده می شود.

 

Share