مادر باردار ۳۲ ساله در بیمارستان پیروز لاهیجان از مرگ حتمی نجات یافت

یک مادر باردار ۳۲ ساله، ساکن لاهیجان که با سن بارداری ۲۰ هفته، به علت جفت سرراهی، وضعیت بحرانی پیدا کرده بود، در بیمارستان پیروز لاهیجان از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی ابلاغ فرایند جدید مراقبت ویژه از مادران باردار پرخطر و فعال سازی کد بحران مامایی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یک مادر باردار ۳۲ ساله، ساکن لاهیجان که با سن بارداری ۲۰ هفته، به علت جفت سرراهی، وضعیت بحرانی پیدا کرده بود، در بیمارستان پیروز لاهیجان از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

بر این اساس، با فعال شدن کد بحران مامایی، رییس، مدیر خدمات پرستاری، آزمایشگاه و واحد بانک خون بیمارستان و نیز تیم جراحی، شامل متخصص زنان و زایمان، متخصص جراحی عمومی و متخصص بیهوشی، به همراه گروه پرستاری و مامایی در بیمارستان حضور پیدا کرده و اجرای فرایند نجات بیمار را هدایت می کنند.

گفتنی است، کد بحران مامایی برای اولین بار در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برای مادران پرخطر باردار، فعال شده است، در این راستا، آمادگی کامل بیمارستان ها برای یپیشگیری از مرگ مادران پرخطر، مورد توجه قرار می گیرد، امید است، با اجرای هرچه دقیق تر این مهم، گام های موثرتری برای ارتقا سلامت مادران باردار پرخطر برداشته شود.

Share