فراخوان عضویت در اتاق فکر و اندیشه فرمانداری بندرانزلی

به دستور فرماندار بندرانزلی اتاق فکر و اندیشه فرمانداری در راستای بهره مندی از ایده ها و افکار جوانان نخبه شهرستان با هدف تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی و پیگیری تا رسیدن به نتیجه مطلوب تشکیل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به دستور اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار شهرستان بندرانزلی اتاق فکر و اندیشه فرمانداری در راستای بهره مندی از ایده ها و افکار جوانان نخبه شهرستان با هدف تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی و پیگیری تا رسیدن به نتیجه مطلوب، با در نظر گرفتن شرایط موجود شهرستان در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، محیط زیست، بانوان، رسانه و مدیریت شهری تشکیل می‌شود.

لذا از تمامی صاحبان اندیشه، اصحاب قلم، سمن ها، نخبگان، بانوان، هنرمندان، فرهیختگان و مقام آوران و قهرمانان ورزشی و همه کسانی که فکر می کنند می توانند قلمی و قدمی در راه توسعه همه جانبه شهر خود بردارند دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به روابط عمومی فرمانداری نسبت به دریافت و تکمیل فرم تقاضای عضویت در اتاق فکر و اندیشه فرمانداری اقدام نموده تا بتوانیم دست در دست هم به مهر، شهر خود را آبادتر کنیم.

Share