طاهره زاهد صفت سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهد صفت سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهد صفت، به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

گفتنی است پیش از این، دکتر معصومه ادیب عهده دار این سمت بود.

Share