رئیس و اعضای هیات رییسه شورای شهر انزلی انتخاب شدند

رئیس و اعضای هیات رییسه شورای شهر انزلی در پایان سال دوم فعالیت شورای پنجم این شهر انتخاب شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای هیات رییسه شورای شهر انزلی در پایان سال دوم فعالیت شورای پنجم این شهر انتخاب شدند.

در جلسه عصر امروز و با برگزاری جلسه داخلی هادی حیدری با ۴رای به عنوان رئیس شورای شهر انزلی انتخاب شد.

همچنین با ۴رای ابراهیم برف چالان به عنوان نائب رئیس، تهمتن وکیل منفرد با ۴ رای به عنوان خزانه دار، موسی زنجانخواه به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

Share