حذف کلر زنی مستقیم و افزایش فشار شبکه آب فومن

مدیر آبفای فومن با اعلام عملیاتی شدن برنامه های سال ۹۸ این امور گفت: خط انتقال از چاه شماره ۶ به مخزن زمینی قلعه کل به طول ۲۵۰ متر و رینگ شبکه به طول ۷۰ متر همراه با تعویض شیر آلات و اتصالات مربوطه در داخل اتاقک چاه اجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، وحید مهجور، مدیر آبفای فومن با اعلام عملیاتی شدن برنامه های سال ۹۸ این امور گفت: با توجه به تزریق مستقیم آب استحصالی از چاه شماره ۶ که جهت افزایش کیفیت آب شرب مصرفی مشترکین شهرک امام(ره) و حومه به تعداد ۱۲۵۰ اشتراک، انجام شده بود و نوسانات ناشی از قطعی برق که باعث ایجاد کدورت و بروز مشکلاتی در تامین فشار آب برای مشترکین مذکور می گردید، خط انتقال از چاه شماره ۶ به مخزن زمینی قلعه کل به طول ۲۵۰ متر و رینگ شبکه به طول ۷۰ متر همراه با تعویض شیر آلات و اتصالات مربوطه در داخل اتاقک چاه اجرا شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش همکاران واحد بهره برداری اضافه کرد: طی مدت ۳ روز کاری آب استحصالی به مخزن زمینی«قلعه کل» تزریق و با رینگ شبکه شهرک امام  به شبکه اصلی در دو نقطه مشکل کدورت، فشار و کیفیت آب شرب بطور کامل رفع گردید.

مهجور همچنین به شرح مزایای اجرای خط انتقال مذکور به مخزن زمینی قلعه کل و رینگ شبکه پرداخت و گفت: حذف کلر زنی مستقیم، افزایش دبی چاه ۶ به میزان ۳ لیتر در ثانیه، از ۱۳ لیتر به ۱۶ لیتر در ثانیه افزایش کاهش فشار بر روی الکتروپمپ منسوب در چاه، افزایش فشار شبکه بدلیل جریانات مثبت هیدرولیک شبکه و کاهش کدورت آب شبکه بدلیل کاهش نوسانات ناشی از قطع برق از مهمترین مزایای اجرای این پروژه بوده است.

مدیر آبفای فومن ضمن تاکید بر این نکته که کلیه لوله، لوازم و اتصالات از محل انبار طرحهای عمرانی تهیه شده و اجرای کار توسط نیروهای امانی امور انجام گردیده افزود: برای اجرای این پروژه بیش از ۲۳۰ میلیون ریال هزینه شده است.

Share