گزارش تصویری برگزاری چهارمین جشنواره جوکول در پیاده راه فرهنگی رشت

چهارمین جشنواره جوکول با هدف حفظ و احیای سنت های محلی، آشنایی نسل جوان با آئین های بومی–محلی و افزایش شور و نشاط اجتماعی در پیاده راه فرهنگی رشت درحال برگزاری است.

چهارمین جشنواره جوکول با هدف حفظ و احیای سنت های محلی، آشنایی نسل جوان با آئین های بومی–محلی و افزایش شور و نشاط اجتماعی در پیاده راه فرهنگی رشت درحال برگزاری است.

Share