توزیع متکدیان تعمدی فلج شده پاکستان در کشورهایی همچون ایران

عباس برزگرزاده، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر عنوان کرد: کودکان متکدی در پاکستان به طور حرفه‌ای فلج شده و به مشتریان فروخته می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، عباس برزگرزاده در نشست با رسانه ها گفت: آنها بچه را در پاکستان تعمدا علیل می کنند و ما نیز بازار آنان را با پول دادن تامین می کنیم که این باعث می شود افرادی به عنوان سرمایه گذاری به این موضوع نگاه کنند.

این مسئول اظهار کرد: بر اساس آخرین رصد انجام شده در اداره کل بهزیستی بالغ بر ۸۵ درصد کسانی که بر سر چهارراه‌ها و میادین به فروش گل و پاک کردن شیشه ماشین مشغولند کودکان افغانستانی هستند. فرهنگ افغانستانی ها این است که بچه باید کار کند، چه خانواده او فقیر باشند و چه پولدار و موضوع دوم تکدی گری است که این افراد اغلب پاکستانی هستند.

وی با اشاره به وضعیت کودکان کار استان بوشهر، اظهار کرد: پدیده ای که امروز به عنوان کودکان کار در شمال استان تا جنوب استان دیده می‌شود، عارضه امروز جامعه ما است که در این خصوص نیاز به کمک و حمایت رسانه‌ها احساس می‌شود.

وی افزود: از لحاظ نسبت کودکان کار وضعیت استان بوشهر در کشور شرایط وخیمی نیست اما این نمی تواند دلیلی برای بی توجهی نسبت به این پدیده باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر بیان کرد: در خصوص این مسئله در نشست و هم اندیشی با دستگاه ها، از ۲۵ تیر ماه طرح ساماندهی متکدیان و کودکان کار اتباع بیگانه و آمرین و مباشرین کار غیر قانونی را از شمال استان آغاز کردیم و این طرح هر سه روز بر اساس جدول زمانبندی انجام می شود.

برزگرزاده تصریح کرد: کودکان کار بر دو نوع هستند یا اینکه پدر و مادر این کودکان دارای مجوز هستند که پس از تحویل به اداره اتباع اخطار دریافت می کنند و در دفعه سوم اگر این اتفاق بیفتد طی تشریفات اداره اتباع و امور خارجه مجوز ایشان لغو می‌شود و در صورت نداشتن مجوز نیز باید طرد شوند که در برخی موارد احتیاج به دستور قضایی وجود دارد.

وی ادامه داد: به هر ترتیب در کل کشور می بینیم که باز هم وارد کشور می کنند و به کارشان یعنی تکدی گری ادامه می دهند، البته طرح ساماندهی نیز هر دو ماه یک بار اجرا خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر یادآور شد: نکته مهم اینکه مردم ما به تصور انجام کار خیر به این بچه ها پول می دهند، در حالی که اولین متضرر این پول دادن ها خود آن بچه است چون باعث می شود پدر، مادر و یا سرپرست غیرقانونی بگوید برو سر چهارراه، تو می توانی برای من پول بیاوری و اگر جامعه به او پول ندهد نمی‌رود سر چهارراه و یا اصلا بوشهر را انتخاب نمی کند.

عباس برزگرزاده با اشاره به تکدی گری و میزان شیوع آن در جامعه گفت: این کودکان در پاکستان به طور حرفه ای فلج شده و به مشتریان -نه تنها برای ایران- فروخته می‌شوند؛ ما نیز در کشورمان این پروسه را کامل می کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر تاکید کرد: جامعه باید نسبت به این موضوع آگاه شود تا به این کودکان کمک نشود چون اینها غالبا نیازمند نیستند و اگر هم نیازمند باشند طرق قانونی و سازمان های حمایتی برای این کار وجود دارد.

Share