تا یک ربع قبل از تشکیل جلسه قرار نبود رئیس شوم | جایگاه‌ها نمی توانند به افراد شخصیت بدهند

حاجی پور گفت: جایگاه‌ها نمی توانند به افراد شخصیت بدهند. هرکسی از جایگاه بخواهد شخصیت و عزت بگیرد موفق نشده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسماعیل حاجی پور که با ۱۱ رای به عنوان رئیس جدید شورای شهر رشت معرفی شد با تشکر از زحمات علوی در دو سال ریاست شورا گفت: مسئولیت سنگینی را بر عهده من گذاشتند و تا یک ربع قبل از تشکیل جلسه قرار نبود رئیس شوم.

وی افزود: جایگاه‌ها نمی توانند به افراد شخصیت بدهند. هرکسی از جایگاه بخواهد شخصیت و عزت بگیرد موفق نشده است.

وی با بیان اینکه رمضان‌پور استاد من است و به خواسته ایشان تصمیم گرفتم که این بار سنگین را به دوش بکشم، تصریح کرد: امیدوارم با همکاری همه اعضای بتوانیم برای توسعه شهر رشت کار کنیم.

رئیس شورای شهر رشت اظهار داشت: رسانه‌ها با رعایت اخلاق کنار ما باشند و از همه دستگاه‌ها می‌خواهم که به شورا کمک کنند.

وی ادامه داد: ریاست شورا جایگاه خاصی نیست و تنها مسئولیت را سنگین‌تر می‌کند.

Share