بلاتکلیفی اعضای شورای شهر رشت در برگزاری انتخابات هیات رئیسه

جلسه شورا پس از ۱/۵ ساعت تاخیر درحالی هنوز برگزار نشده است که اکثریت اعضا در مجل شورا حضور داشته اند اما در صحن شورا مستقر نشده و مدام در حال رفت و آمد هستند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا درحالی که قرار بود یکصد و سومبن جلسه شورای شهر رشت با دستور انتخاب هیات رییسه پیش از ظهر امروز برگزار شود هنوز رسمیت نیافته است.

گفتنی است این جلسه پس از ۱/۵ ساعت تاخیر درحالی هنوز برگزار نشده است که اکثریت اعضا در مجل شورا حضور داشته اند اما در صحن شورا مستقر نشده و مدام در حال رفت و آمد هستند.

آخرین گمانه زنی‌ها حاکی از این است که دو طیف اعضای شورای شهر رشت نتوانسته اند بر نحوه تقسیم اعضای هیات رئیسه به توافق واحدی دست یابند.

 

Share