اهدای عضو جوان ۲۳ ساله گیلانی جان سه بیمار را نجات داد

یازدهمین اهداء عضو سال جاری در استان گیلان، به سه بیمار نیازمند به پیوند عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رامین بلباسی ۲۳ ساله  اهل کوچصفهان که بر  اثر سانحه تصادف در بیست و دوم مرداد ماه سالجاری دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده در بیست و چهارم مرداد ماه سال جاری به اهدا نایل شد.

در این خصوص ضمن اهدا دو کلیه این نام آور گیلانی در مرکز آموزشی درمانی رازی، کبد وی به بیمارستان شیراز جهت اهدا، منتقل شد.

این یازدهمین اهدا عضو در سال ۹۸ در استان گیلان می باشد.

Share